JOSEON CHEFS (2023)

ซีรี่ย์น่าดูของเกาหลีปี 2023 กับเรื่อง JOSEON CHEFS (2023) เป็นผลงานการกำกับของ hoi Yeon Soo ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของขุนนาง Kim Yu ซึ่งเป็นบุคคลจริงในสมัยราชวงศ์โชซอนที่เขียนตำราสูตรอาหาร “Suunjapbang” […]